Sowjetunion-Spezial-Katalog 2007 - in Farbe! - Recenze


Sowjetunion-Spezial-Katalog 2007 - in Farbe! - Recenze Z důvodu velké poptávky dochází po vydání specializovaného katalogu MICHEL Rusko nyní také již téměř po jednom roce od prvního vydání k novému vydání specializovaného katalogu MICHEL Sovětský svaz v přepracované a rozšířené podobě. Tento katalog zahrnuje všechny známky vydané v Sovětském svazu od roku 1923 do roku 1991 a navazuje tak na specializovaný katalog Rusko, který obsahuje vydání známek na území RSFSR do roku 1923 včetně.Specializovaný katalog MICHEL Sovětský svaz tedy začíná od MiNr. 224. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce v samotném dnešním Rusku je sovětská filatelie v ohnisku zájmu sběratelů. Cenové záznamy mnoha variet, zejména deskových vad, se značně zvýšily, částečně se na základě aktuálních obchodních cen dokonce zdvojnásobily. Přibližně 250 dalších obrázků deskových vad a typových rozdílů usnadní identifikaci známek a hledání pokladů ve vlastní sbírce. Předlohy známek od sběratelů, kterým i zde ještě jednou srdečně děkujeme, nám umožnily v mnoha případech výměnu neuspokojivých obrázků za jasnější a zřetelnější vyobrazení. Celý text katalogu byl zásadně přepracován na aktuální bázi. V mnoha případech se přitom podařilo uspořádat ho díky novému členění a racionalizaci podstatně přehledněji. Také vyobrazení naprosto každé známky registrované jako hlavní číslo a každého aršíku přispívá ke snadnějšímu vyhledávání sběratelských kousků. Tento katalog se obrací jak na začátečníky v sovětské filatelii, kteří najdou na těchto převážně dostupných svědectvích soudobých dějin množství zajímavých motivů, tak i na pokročilé sběratele, kterým se nabízí mnoho možností specializace v oblasti deskových vad a variet, stejně jako u skutečně odeslaných dopisů. Při vypracování tohoto katalogu redakci pomohlo mnoho odborníků z oblasti sběratelství a obchodu. Děkujeme jim za cennou spolupráci. Zvláštní uznání si na tomto místě zaslouží zúčastnění revizoři a členové Filatelistického pracovního sdružení Rusko/SSSR, registrovaného spolku. Doufáme, že toto dílo všem čtenářům dobře poslouží a přejeme Vám i nadále mnoho radosti při práci ve Vaší náročné sběratelské oblasti a s tímto specializovaným katalogem. Zdroj: Schwaneberger Verlag redakce


Komentáře ke článku: [Přidat komentář]


Tento článek zatím nebyl komentován. Buďte první!