MICHEL - Farbenführer


Úvod do Průvodce barvami MICHEL

 Praxe prokázala, že mnoho barevných odstínů známek je tmavších než doposud nejtmavší vyobrazení jedné barevné řady; v katalozích MICHEL je tento tmavší odstín označen začernalými … . Poté, co jsme zjistili, že relativně hodně uživatelů mělo problémy představit si odstín začernalý …, tak jsme se rozhodli zobrazit ho na úkor barevného odstínu středního … Díky použití náročnější techniky tisku se nám nyní podařilo eliminovat „tvorbu obláčků“ u velice brilantních barev jako např. fialová, pořadí nezměněných řad barev bylo upraveno blíže k praxi – nehledě na některé kosmetické korektury. Abychom umožnili jednoznačné označení barev i nad rámec jazykových hranic, dostal každý název barvy kód. Údaje o barvách v katalozích ještě neodpovídají ve všech případech označením v tomto Průvodci barvami, budou však v nejbližší době postupně upraveny. Systém řazení a pojmenování barev je vybudován na základě poznatků prof. Wilhelma Ostwalda, doplněných o odstíny, které se nevyskytují v jeho čtyřiadvacetidílném kruhu barevných odstínů, jako např. olivová, okrová a hnědá. Barevné tabulky pro barvy tisku se člení na dva hlavní oddíly „nepestré“ a pestré barvy. U „nepestrých“ barev bílá, šedá a černá jsou znázorněny pouze barevné odstíny relevantní pro určení barev dopisních známek. U pestrých barev je průběžně pro každý odstín barvy znázorněno 5 barevných destiček, přičemž třetí zleva vždy ukazuje čistý, sytý odstín barvy; směrem doleva se tento odstín barvy o jeden stupeň, resp. o dva stupně zesvětluje, směrem doprava se vždy o jeden stupeň ztmaví.  Podle stupnice sytosti / světlosti uvedené na straně 3 pro barevný odstín červené je možno zobrazené řady barevných odstínů ještě rozšířit o další tři světlé stupně a o jeden další tmavý stupeň a jmenovitě označit. Abyste mohli dílo optimálně využít, měli byste se seznámit s návodem a s pokyny na následujících stranách.  Označení barev byla zvolena pokud možno věcně, bylo upuštěno od označení podle vlastní fantazie, jako je „srnčí hnědá“, „vodově modrá“, „žloutkově žlutá“, „zelená jako tráva“ atd., protože takové nepřesné údaje budí jen nesprávné asociace: Jak modrá je jaká voda? Jak zelená je tráva? Barevné tabulky jsou doplněny přehledem o barvách papíru na konci rolí u německých známek v rolích. 
Z pořadí odstínů barev to sice již vychází, je však ještě jednou výslovně upozornit na to, že u složených označení barev stojí výchozí barevný odstín vždy na konci. Žlutozelená např. je tedy zelená s příměsí žluté, zatímco zelenožlutá je žlutá s příměsí zelené.
 

Prodejní cena: 49,80 Eur    1394,- Kč

Snc.Komentáře ke článku: [Přidat komentář]

Hlaváček | 20.02.2007 22:52:59
Doporučuji zakupit. Rozhodně se to vyplatí. Mě se investice vrátila za dva dny :-).